REGULAMIN UDZIAŁU W 16. KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ WOJSKOWYCH LEKARZY DENTYSTÓW ORGANIZOWANEJ PRZEZ KOMISJĘ STOMATOLOGICZNĄ RADY LEKARSKIEJ WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ.

§1


Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji przez Wojskową Izbę Lekarską 16. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Wojskowych Lekarzy Dentystów (dalej Konferencja). Współorganizatorem konferencji odpowiedzialnym za organizację od strony technicznej jest firma SPS-Piotr Szymański.

Wojskowa Izba Lekarska odpowiada za całość organizacji konferencji, firma SPS-Piotr Szymański zajmuje się rejestracją osób na konferencji oraz techniczną stroną przeprowadzenia konferencji (opłaty za konferencje, organizacja pobytu w hotelu, itp, współpraca ze sponsorami).


§2


1. Konferencja jest organizowana w formule: wykładu teoretycznego.

2. Miejsce Konferencji: Hotel Delfin, Helska 2 • 84-150 Hel

3. Termin Konferencji: 11 -14 maja 2023 r.

§3


1.    Uczestnikiem Konferencji może być każda osoba, dla której Konferencja została przygotowane merytorycznie (lekarz dentysta), i która wyrazi chęć uczestniczenia w szkoleniu w formie pisemnej, drogą e-mailową bądź faxem.


2.    Nabór uczestników jest otwarty. Informacje o szkoleniach są dystrybuowane w formule ogólnopolskiej w formie ogłoszeń, mailingów do subskrybentów lub zaproszeń imiennych drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.


3.    O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat (zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na koncie przez organizatora technicznego firmę SPS-Piotr Szymański).

§4


1.    Warunki udziału w Konferencji:
a). Rejestracja Uczestnika Konferencji poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej:
www.16konferencjawil.pl
b). Dokonanie opłaty najpóźniej na 15 dni przed terminem szkolenia.
W przelewie należy podać imię i nazwisko.


§5


1. Uczestnicy Konferencji mają prawo do:
     a)    Otrzymania materiałów edukacyjnych nawiązujących do treści Konferencji;
     b)    Otrzymania dyplomu potwierdzającego udział w Konferencji oraz ilości przyznanych punktów edukacyjnych.
     c)    Rezygnacja z udziału w Konferencji możliwa jest po przesłaniu do organizatora pisemnego oświadczenia, nie później niż na 20 dni (20 kwietnia 2023 r.) przed terminem szkolenia. Za rezygnację zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni (20 kwietnia 2023 r.) przed lub bez uprzedzenia organizatora w odpowiednim terminie zostanie pobrana cała kwota należna za dane szkolenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpłynięcia pisemnego lub mailowego oświadczenia o rezygnacji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w cyklu wykładowym, w nadzwyczajnych przypadkach, np. choroba prelegenta, brak możliwości dojazdu, itp. Zmiana wykładowcy jednego z wykładów w całej sesji wykładowej nie może być powodem do żądania zwrotu kosztów udziału w szkoleniu.


3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby terminy wykładów pozostawały niezmienne.

 

§6


Uczestnicy Konferencji mają obowiązek:
a)  Rejestracji na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu z podaniem imienia, nazwiska, sposobu skutecznego kontaktu oraz numeru prawa wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy dentystów) i podania nazwy Okręgowej Izby Lekarskiej, do której należą;
b)  Poinformowania o zmianie danych przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym;
c) Poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w kształceniu;
d) Potwierdzenia swojej obecności w punkcie recepcyjnym podpisem na liście obecności.
e) Zgłoszenia się po odbytym szkoleniu po dokument potwierdzający udział.


§7


1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z:
- wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych przez SPS Piotr Szymański, Warszawa, ul. Modzelewskiego  67/4 oraz przez Wojskową Izbę Lekarską z siedzibą w Warszawie przy ulicy Koszykowej 78 w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SPS Piotr Szymański działalności gospodarczej oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.
- wyrażeniem zgody na umieszczenie danych w bazie adresowej SPS Piotr Szymański i Wojskowej Izby lekarskiej zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia.
- wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji, na temat kolejnych szkoleń organizowanych przez SPS Piotr Szymański lub Wojskową Izbę Lekarską.
- wyrażeniem  zgody na nagrywanie i robienie zdjęć podczas szkoleń organizowanych przez SPS-Piotr Szymański. a tym samym na publikację wizerunku na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w materiałach promujących szkolenia organizowane przez Wydawnictwo SPS Piotr Szymański i Wojskową Izbę Lekarską.
Administratorem danych uczestników szkolenia jest firma SPS-Piotr Szymański, z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 67 / 4; 02-679 Warszawa. Kontakt do administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


§8


1. Organizator potwierdza ukończenie szkolenia uczestnika wydaniem mu dokumentu potwierdzającego udział w Konferencji.


2. Organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w Konferencji wg aktualnych cen zamieszczonych na stronie www.16konferencjawil.pl i poniżej:

Przyjazd w piątek 12 maja 2023 r. – wyjazd w niedzielę 14 maja 2023 r. (2 noce)

Pokoje dwuosobowe superior

 • Osoba w pokoju 2-osobowym - 1390 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
 • Dopłata do jednoosobowego pokoju - 250 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego superior);
 • Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1290 zł;

Apartamenty

 • Osoba w apartamencie - 1690 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
 • Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1590 zł;
 • Dopłata do pojedynczego wykorzystania apartamentu - 350 zł.

Przyjazd w czwartek 11 maja 2023 r. – wyjazd w niedzielę 14 maja 2023 r. (3 noce)

Pokoje dwuosobowe superior

 • Osoba w pokoju 2-osobowym - 1690 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
 • Dopłata do jednoosobowego pokoju - 400 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego superior);
 • Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1590 zł.

Apartamenty

 • Osoba w apartamencie - 2099 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
 • Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1990 zł;
 • Dopłata do pojedynczego wykorzystania apartamentu - 500 zł.

 

Członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi otrzymują 100 zł dofinansowania na udział w konferencji. Przy rejestracji prosimy o podanie Izby Lekarskiej.

Ceny przy zgłoszeniu po 15 kwietnia 2023 r.

Pokoje dwuosobowe superior

 • Osoba w pokoju 2-osobowym - 1590 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
 • Dopłata do jednoosobowego pokoju - 350 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego superior);
 • Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1490 zł;

Apartamenty

 • Osoba w apartamencie - 1890 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
 • Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1790 zł;
 • Dopłata do pojedynczego wykorzystania apartamentu - 450 zł

Przyjazd w czwartek 11 maja 2023 r. – wyjazd w niedzielę 14 maja 2023 r. (3 noce)

Pokoje dwuosobowe superior

 • Osoba w pokoju 2-osobowym - 1890 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
 • Dopłata do jednoosobowego pokoju - 500 zł (pojedyncze wykorzystanie pokoju 2-osobowego superior);
 • Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 1790 zł.

Apartamenty

 • Osoba w apartamencie - 2299 zł (opłata obejmuje: 2 noclegi, 2x całodobowe wyżywienie i udział w uroczystych kolacjach oraz udział w wykładach);
 • Osoba towarzysząca (nie korzystająca z wykładów) - 2190 zł;
 • Dopłata do pojedynczego wykorzystania apartamentu - 600 zł.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Konferencji. W takim przypadku opłaty zostają zwrócone w całości bez prawa żądania dodatkowego odszkodowania. Jednocześnie Organizator dołoży wszelkich starań, aby terminy szkoleń pozostawały niezmienne.

§9

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe w czasie Konferencji.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Konferencji innym uczestnikom lub mieniu prywatnemu.