Czwartek, 11 maja 2023 r.

od 14.00 - Wcześniejszy przyjazd uczestników (dla osób, które zarejestrowały się na 3 dni)

od 14.00 - Czas wolny - wyżywienie we własnym zakresie.

 

Piątek, 12 maja 2023 r.

12.00 – rejestracja uczestników

13.00 – 13.20 – Otwarcie Konferencji – lek. dent. Jacek Woszczyk, Wiceprezes Rady Lekarskiej WIL

13.30 - 15.00 WYKŁAD - lek. dent. Witold Popowicz - Mikrochirurgia endodontyczna od apikotomii po techniki cyfrowe

15.00 - 16.00 LUNCH

16.00 - 18.00 WYKŁAD - dr hab. n. med. Halina Jadwiga Ey-Chmielewska - Choroby XXI wieku. Wypalenie zawodowe stomatologa i mobbing jak rozpoznać i jak przeciwdziałać

18.00 - 19.00 WYKŁAD  - temat w przygotowaniu

20.00 – kolacja dla uczestników

20:38 – Zachód słońca

 

Sobota, 13 maja 2023 r.

04:42 – Wschód słońca (nie obowiązkowe)

8.00 – Śniadanie

9.30 – 11.30 - WYKŁAD - dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz - Nowe narzędzia w leczeniu ortodontycznym

 • W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny rozwój ortodontycznych aparatów nakładkowych, polegający głównie na wykorzystaniu do produkcji sekwencji szyn typu „aligner” środowiska CAD/CAM oraz technik druku 3D. Jednocześnie zauważalne są coraz bardziej intensywne działania marketingowe mające zwiększyć wykorzystanie tego typu produktów leczniczych nie tylko przez lekarzy ortodontów, ale także
  przez stomatologów ogólnie praktykujących.
 • Podczas wykładu zostaną omówione przedstawione podstawowe informacje na temat aparatów typu „aligner” oraz możliwości ich zastosowania w praktyce klinicznej a także ograniczenia wspomnianych rozwiązań. Mam nadzieję, że przekazane treści pomogą Państwu w wyrobieniu sobie własnej opinii na powyższy temat.

11.45 – 13. 30 - WYKŁAD - lek. dent. Krzysztof Adamowicz - Artykulatory i artykulacja - Po co? Kiedy? Jak?

 • Po co stosujemy artykulatory? W których przypadkach ich zastosowanie jest wręcz konieczne?
 • Artykulatory analogowe, jaki model wybrać? Artykulatory wirtualne – zalety i wady.
 • Programowanie artykulatorów analogowych indywidualnych typu arcon  i wirtualnych.
 • System odwrotnego cementowania modeli bez luków twarzowych. Kiedy artykulator niezastąpiony?
 • Sposoby konwersji zgryzów konstrukcyjnych do programów cad.
 • Kalibracja. Po co?
 • Zasady kontroli i konstruowania prowadzenia zębowego. Okluzja statyczna i dynamiczna a artykulatory.
 • Kontrola dokładności wykonywania prac protetycznych i aparatów okluzyjnych za pomocą kalki.
 • Możliwe błędy i sposoby ich eliminacji.

13.30 – 14.15 – Lunch

14.15 – 14.45 WYKŁAD - dr n. med. Aldona Chloupek - Zespół Egla

14.45 – 16.45 WYKŁAD - lek. dent. Marcel Firlej -  Osteodensyfikacja – Popraw jakość swoich zabiegów implantologicznych.

 • Zrozumienie zasad naukowych procesu osteodensyfikacji:
  • Przedstawienie wpływu osteodensyfikacji na zwiększenie stabilności implantów w przypadku natychmiastowego i wczesnego obciążenia.
  • Opisanie zjawiska mikroruchów implantów i ich znaczenia klinicznego.
  • Jak można zoptymalizować jakość tkanki kostnej przy użyciu odpowiednich instrumentów?
 • Jak zachować kość, jak przeprowadzić jej plastyczną ekspansję oraz jak wpływać w kontrolowany sposób na jej wytrzymałość?
 • Przegląd biomechanicznych, klinicznych i histologicznych dowodów potwierdzających skuteczność osteodensyfikacji (BIC – powierzchnia kontaktu kość-implant, objętość tkanki kostnej).
 • Jak “zoptymalizować miejsce zabiegowe w celu uzyskania przewidywalnego rezultatu"?
 • Jak zoptymalizować swoją praktykę implantologiczną, by „Tworzyć Więcej, Czyniąc Mniej”?
 • Umiejętność oceny ryzyka i unikania powikłań.

17.00 – 19.00 WYKŁAD - lek. dent. Mariusz Cięciara -  Implantologia - postępowanie interdyscyplinarne

20.00 – kolacja dla uczestników

20:40 – Zachód słońca

 

Niedziela, 14 maja 2023 r.

04:40 – Wschód słońca (nie obowiązkowe)

9.00 – Śniadanie

11.00 – Wyjazd uczestników